MEMBERSHIP

 

VÄLKOMMEN ATT FORTSÄTTA BYGGA SVENSKA KYRKAN I FLORIDA!

Med medlemskap stödjer du/ni kyrkan så vi kan erbjuda all den fina verksamhet vi har i form av: gudstjänster, vigslar, dop, minnesstunder, begravningar, ärtsoppekvällar, bokklubbar, samtalsgrupper, barngrupp, körsång, bibelstudiegrupper, enskilda samtal, krisstöd och svenska traditioner.

Tel. 954-647-9035 I petra.graeff@svenskakyrkan.se

Created by Loden Consulting Group